Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 95

 

Управління

 

                   

   Директор МЗШ №95            Заступник з НВР                  Заступник з НВР

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи управління


Принцип науковості. Наукове управління школою синтезує педагогічні, теоретичні, наукові досягнення, досягнення народної педагогіки, практичної діяльності шкіл, адміністративно-організаційні заходи, спрямовує на реалізацію принципів навчання й виховання учнів, підвищення професійної кваліфікації вчителів.


Принцип компетентності і відповідності вимагає від керівництва знати теоретичні положення педагогіки, психології, спеціальних методик, зміст шкільної освіти, закони, нормативні документи про освіту, інструкції, положення. Ця структура знань повинна базуватися на органічному поєднанню теоретичного й практичного аспектів.


Принцип конкретності та діловитості означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розв’язанні найактуальніших проблем.


Принцип оптимізації означає науково-обгрунтований, найкращій вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально-виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів; передбачає створення відповідних умов педагогічної та навчальної праці.


Принцип перспективності та цілеспрямованості означає визначення пріоритетних напрямків в навчально-виховному процесі, педагогічних механізмів реалізації мети навчання й виховання.


Принцип плановості забезпечується на основі перспективного та поточного планування з урахуванням конкретних умов і можливостей.


Принцип гуманізації передбачає будування стосунків між керівництвом школи й учителями та учнями на засадах гуманізму.


Принцип національної свідомості і патріотизму полягає в контролі адміністрації за використанням вчителями школи змісту освіти, позашкільної роботи для виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму.